Đang thực hiện Đang thực hiện

Tư vấn xuất khẩu lao động ngoài nước uy tín

Những thủ tục lao động CẦN BIẾT khi đi xuất khẩu UAE

Thời gian đăng: 01/09/2016 14:44

Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất(United Arab Emirates – UAE) là một nước thuộc khu vực trung đông. Các tiểu vương quốc Ả Rập hiện đang là nước giàu thứ hai trong tất cả các nước hồi giáo. Đây cũng là một thị trường tiềm năng đối với lao động Việt Nam, và lao động tham gia phải làm một số thủ tục sau đây.
 

Lao động cần đáp ứng những điều kiện

+ Lao động đủ 18 tuổi trở lên 
+ Có mong muốn đi làm việc tại nước ngoài;
+ Có ý thức chấp hành pháp luật và đạo đức, tư cách tốt;
+ Đủ điều kiện sức khỏe làm việc tại nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam và đáp ứng được yêu cầu sức khỏe của nước tiếp nhận lao động; 
+ Không thuộc đối tượng cấm xuất cảnh theo quy định pháp luật, cấm nhập cảnh theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận lao động;

Thủ tục đăng ký đi làm việc tại UAE

-Nộp hồ sơ: 
Người lao đọng tham gia xuất khẩu lao động tại UAE phải đăng ký và nộp hồ sơ làm việc cho doanh nghiệp sịch vụ hoặc tổ chức, cá nhân được Cục Quản lý lao động ngoài nước cấp phép đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. 
Trước khi lao động đăng ký và nộp hồ sơ, lao động phải tham khảo thông tin về doanh nghiệp có giấy phép đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu tại nước ngoài, các tổ chức cá nhân đầu tư ra nước ngoài và một số hợp đồng được chấp thuận tại trang thông tin điện tử của Cục Quản lý lao động ngoài nước có địa chỉ web: dolap.gov.vn
*Đối với lao động đi theo doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu ở nước ngoài phải có hợp đồng lao động với doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về lao động. 

Tuyển chọn và đào tạo
 
+ Sau khi đăng ký và nộp hồ sơ, lao động sẽ trải qua vòng sơ tuyển và khám sức khỏe tại sơ y tế đủ điều kiện khám sức khỏe cho lao động đi làm việc ở nước ngoài. 
+ Căn cứ vào hợp đồng lao động, người lao động sẽ được đào tạo tay nghề cũng như ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu về tay nghề và ngoại ngữ của chủ sử dụng lao động. 
+ Các ứng viên sẽ được chủ sử dụng lao động trực tiếp kiểm tra tay nghề và ngoại ngữ. 

Đào tạo kiến thức, xin visa/ thị thực làm việc 

+ Lao động sau khi trúng tuyển thì phải tham gia khóa bồi dưỡng kiến thức cần thiết và lao động cũng được cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa bồi dưỡng. 
+ Lao động phải tự hoàn thiện hồ sơ để xin visa/thị thực để đi làm việc. 
 

Ký hợp đồng và xuất cảnh
 
Sau khi có được thị thực/visa đi làm việc người lao động cần làm một số việc sau: 
+ Lao động ký hợp đồng đưa lao động đi làm việc tại nước ngoài với công ty xuất khẩu lao động hoặc tổ chức cá nhân đầu tư ra nước ngoài và lao động giữ lại 1 bản hợp đồng. 
+ Nộp phí xuất cảnh: Lao động nộp phí xuất cảnh gồm có: tiền dịch vụ, tiền môi giới, vé máy bay, tiền ký quỹ và tiền đóng góp quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước 100.000 đ/người. 
+ Sauk hi lao động nhập cảnh tại UAE lao động phải đăng ký công dân tại cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam.
 
Sau thời gian làm việc kết thúc hợp đồng và về nước
 
Lao động phải có trách nhiệm tiến hàng thanh lý hợp đồng đối với doanh nghiêp xuất khẩu lao động hoặc cá nhân, tổ chức đầu tư nước ngoài. 
*Đối với lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cá nhân.
 
Điều kiện tham gia
 
Ngoài các điều kiện ở trên thì lao động phải có hợp đồng lao động ký với chủ sử dụng lao động của nước lao động tham gia và giấy xác nhận ký kết hợp đồng cá nhân do Sở Lao động-Thương binh và Xã hội nơi lao động cư trú cấp phép. 
 
Hồ sơ và cách đăng ký
 
Hồ sơ đăng ký hợp đồng cá nhân với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội nơi người lao động cư trú gồm có: 
+ Đơn đăng ký theo phụ lục 07 thông tư 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007 và bản sao hợp đồng lao động, bản dịch hợp đồng bằng tiếng Việt. 
+ Bản chụp chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu. 
+ Sơ yếu lý lịch có dấu xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi lao động thường trú hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý lao động và nhận xét về ý thức chấp hành pháp luật, tư cách đạo đức. 
 
- Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp Giấy xác nhận việc đăng ký Hợp đồng cá nhân cho lao động, nếu không chấp thuận phải trả lời và nêu rõ lý do bằng văn bản.
Giấy xác nhận việc đăng ký Hợp đồng cá nhân phải được xuất trình khi lao động làm thủ tục xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài.
 
- Lao động hoàn thiện hồ sơ để xin visa/thị thực đi làm việc và đóng góp Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước (100.000 VNĐ/người) trước khi xuất cảnh.
Sau khi đến nước tiếp nhận lao động, lao động đăng ký công dân tại Cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam (Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán).

Trần Dung


 
Từ khoá
  1. AAmbxlp

    http://clck.ru/Vhqmh http://clck.ru/Vhqq9 http://clck.ru/Vhqpp http://clck.ru/VhqqD http://clck.ru/Vhqp6 http://clck.ru/VhqpE http://clck.ru/Vhqp4 http://clck.ru/VhqpG http://clck.ru/VhqpA http://clck.ru/VhqqB http://clck.ru/VhqpW http://clck.ru/VhqpJ http://clck.ru/Vhqpr http://clck.ru/VhqpN http://clck.ru/Vhqpc http://clck.ru/Vhqqj http://clck.ru/VhqqM http://clck.ru/Vhqra http://clck.ru/VhqqR http://clck.ru/VhqrE http://clck.ru/VhqrS http://clck.ru/Vhqri http://clck.ru/Vhqre http://clck.ru/VhqqV http://clck.ru/Vhqrc http://clck.ru/Vhqqs http://clck.ru/Vhqrp http://clck.ru/VhqqP http://clck.ru/Vhqqb http://clck.ru/VhqqX http://clck.ru/Vhqqf http://clck.ru/Vhqqm http://clck.ru/Vhqr4 http://clck.ru/Vhqrz http://clck.ru/Vhqqq http://clck.ru/VhqrU http://clck.ru/Vhqrt http://clck.ru/Vhqs5 http://clck.ru/VhqrG http://clck.ru/VhqqT http://clck.ru/Vhqs3 http://clck.ru/Vhqqo http://clck.ru/Vhqr2 http://clck.ru/VhqqZ http://clck.ru/Vhqrr http://clck.ru/Vhqqy http://clck.ru/Vhqr8 http://clck.ru/Vhqqd http://clck.ru/Vhqrx http://clck.ru/VhqrY http://clck.ru/Vhqqh http://clck.ru/Vhqrg http://clck.ru/VhqrL http://clck.ru/Vhqrn http://clck.ru/VhqrQ http://clck.ru/VhqrW http://clck.ru/Vhqqu http://clck.ru/Vhqqw http://clck.ru/VhqrN http://clck.ru/VhqrC http://clck.ru/VhqrJ http://clck.ru/Vhqrv http://clck.ru/VhqrA http://clck.ru/Vhqrk http://clck.ru/Vhqr6 http://clck.ru/Vhqtn http://clck.ru/Vhqsu http://clck.ru/VhqsP http://clck.ru/VhqtS http://clck.ru/VhqsM http://clck.ru/Vhqtp http://clck.ru/Vhqsq http://clck.ru/VhqtG http://clck.ru/Vhqso http://clck.ru/Vhqss http://clck.ru/VhqsT http://clck.ru/Vhqtc http://clck.ru/VhqtY http://clck.ru/Vhqsj http://clck.ru/VhqsX http://clck.ru/Vhqtv http://clck.ru/VhqtA http://clck.ru/Vhqtr http://clck.ru/VhqtC http://clck.ru/VhqsK http://clck.ru/Vhqta http://clck.ru/Vhqsf http://clck.ru/Vhqsm http://clck.ru/Vhqti http://clck.ru/Vhqsh http://clck.ru/Vhqsd http://clck.ru/Vhqte http://clck.ru/VhqtL http://clck.ru/VhqsH http://clck.ru/VhqsV http://clck.ru/Vhqtg http://clck.ru/VhqtQ http://clck.ru/Vhqt6 http://clck.ru/Vhqt8 http://clck.ru/VhqtW http://clck.ru/VhqsR http://clck.ru/VhqtU http://clck.ru/Vhqt4 http://clck.ru/Vhqsw http://clck.ru/VhqsZ http://clck.ru/VhqsF http://clck.ru/VhqtJ http://clck.ru/Vhqsy http://clck.ru/Vhqtt http://clck.ru/Vhqtk http://clck.ru/VhqtE http://clck.ru/VhqtN http://clck.ru/Vhqtx http://clck.ru/Vhqsb http://clck.ru/Vhqt2 http://clck.ru/VhqvQ http://clck.ru/VhqvL http://clck.ru/Vhqv8 http://clck.ru/Vhqu9 http://clck.ru/VhquK http://clck.ru/Vhqva http://clck.ru/Vhqub doirdzcvcxbnkxyuaj

  2. Apptelsam

    Одновременно с этим существует и другая сторона формирования и организации высказывания.

Để lại comment

Người lao động chia sẻ

Mua vào Bán ra

  • Google Plus
Copyright © 2016 laodongngoainuoc.vn